Onderstaand treft u een overzicht van de literatuur gebruikt voor de publicatie.  

Auteur Publicatie-datum Titel Publicatie-informatie
Baalen, H.J. van, Oltheten, H.J.M. (1998) Beeldend Deventer Twello, Robine
Benders, J.F. (2010) Laatmiddeleeuwse stedelijke armenzorg in de noordelijke Nederlanden in regionaal vergelijkend perspectief  
Berends, R e.a. (2007) Deventer OVT: tijd van regenten en vorsten 1600-1700  
Bloemink, W. e.a. (2003) De Waag in Deventer Zutphen: Walburg Pers
Bok, M.J. en Schwartz, G. (1991) Schilderen in opdracht in Holland in de 17e eeuw Artikel in tijdschrijft Holland september 1991
Bonhof, B. (2013) De invloed van de Opstand op de armenzorg in Deventer  
Buter, A. (redactie)   Ach lieve tijd: 1000 jaar Deventer en de Deventenaren Zwolle: Waanders
Buursink, (2014) Twentse patriotten. De positie van de burgerij in kleine Twentse steden aan het in de van de achttiende eeuw Zie ook http://www.regiocanons.nl/overijssel/overijssel/scheuring-in-de-staten-
Cost Jordens, W.H.   Bijdragen tot de geschiedenis der Deventer munt. Overdrukken uit: Overijsselsche almanak voor oudheid en letteren 19 (1854) en 20 (1855) Zie ook http://www.duiten.nl/deventer.html
Dumbar, G. (1752) Het kerkelyk en wereltlyk Deventer  
Goudriaan, A. (2002) Jacobus Revius: A theological examination of cartesian philosophy Leiden - Boston: Brill
Graafland, C. (1987) De invloed van de Moderne Devotie in de Nadere Reformatie, ±1650-±1750 Hilversum: Verloren
Gudlaugsson, S.J. (1959) Katalog der Gemälde Gerard ter Borchs : sowie biographisches Material  Den Haag : Martinus Nijhoff 
Hannema, F.   Gerard Terborch Amsterdam: De Gulden Ster
Hogenstijn, C.M. (1997) Acht eeuwen hoger onderwijs in IJsselland: Geschiedenis van Rijkshogeschool IJsselland te Deventer in het licht van haar voorgangers Deventer: Arko Boeken
Hogenstijn, C.M.  (1988) De Verenigde Geschichten: Geschiedenis van de Deventer gasthuizen en hun landerijen  Deventer: Arko Boeken
Hogenstijn, C.M. (2015) Historische atlas van Deventer Uitgeverij Vantilt
Hogenstijn, C.M. (2002) Getrouwe zuilen van 't Gemenbest: Grepen uit de geschiedenis van de Deventer familie Jordens: regenten, juristen en bestuurders Deventer: Praamstra
Hogenstijn, C.M. (1991) De Deventer ziekenhuizen: St. Geertuiden-St.Jozef Deventer: Arko Boeken
Houbraken, A. (1753) De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen (3 delen) Zie DBNL
Houck, M.E. (1899) Verzameling van stukken, die betrekking hebben tot Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 20e stuk: Mededeelingen betreffende Gerhard ter Borch, Robert van Voerst, Pieter van Anraedt, Aleijda Wolfsen, Derck Hardensteijn en Henrick ter Bruggen, benevens aanteekeningen omtrent hunne familieleden Zwolle: Tijl
Houck, M.E. (1896) Eigen Haard: Het huis "de twaalf apostelen" en zijn bewoner "het koninkje van Deventer" en Het Muntentorentje te Deventer  
Jongh, E. (2008) Tot lering en vermaak, Betekenissen van Hollandse genrevoorstellingen uit de zeventiende eeuw http://www.dbnl.org/tekst/jong076totl01_01/jong076totl01_01.pdf
Jong   Staatkundig levensbeeld uit de wordingstijd van de moderne democratie in Nederland. DB Overijssel
zie ook http://www.regiocanons.nl/overijssel/overijssel/scheuring-in-de-staten-
Kamp, M.T. van de, T.H. Vossen (1999/2000) Burgerlijke cultuur van Nederland in de 17e eeuw http://expertisecentrum-kunsttheorie.nl/cms_data/readerburgerij.pdf
Kerkhove, T.   Verhandeling over Schildermaterialen Technieken en Historie Ac-artwork
Kiers, J. en Tissink, F. (2000) De glorie van de gouden eeuw: Schilderijen, beeldhouwkunst en kunstnijverheid Amsterdam, Waanders uitgevers, Rijksmuseum
Kunst en Cultuur Overijssel (2002) De moderne devotie in Deventer  
Langemeijer, G., Pieper, P. [et al.]   Gerard Ter Borch Zwolle 1617 Deventer 1681 Den Haag: Koninklijk Kabinet der Schilderijen Mauritshuis
Martin, W. (1935) De Hollandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw: Frans Hals en zijn tijd. Onze 17e eeuwsche schilderkunst in het algemeen, in hare opkomst en rondom Frans Hals. Amsterdam: J.M. Meulenhoff 
Mc. Neil Kettering, A. (2006) De Magistraat van Deventer door Gerard ter Borch Vereniging Oud Deventer, artikel uit Deventer jaarboek 2006
Nalis, H. (2013) Merkwaardig en zeldzaam: 160 jaar Deventer museumgeschiedenis Deventer: Vereniging De Waag i.s.m. Corps 9 Publishers
Oosten, R. (1990) De stad, het vuil en de beerput: Een archeologisch - historische studie naar de opkomst, verbreiding en neergang van de beerput in stedelijke context (13de tot 18de eeuw) GVO drukkers & vormgevers B.V. | Ponsen & Looijen 
Petram, L.O. (2008) Stadsreformatie aan het front (1578-1587: Tien jaren uit de geschiedenis van Deventer UvA
Poppel, F. van e.a. (2014) De lengte van het kunstenaarsleven in de Lage Landen http://www.nidi.nl/shared/content/demos/2014/demos-30-02-vanpoppel.pdf
Revius, J (1998) Licht op Deventer, De geschiedenis van Overijssel en met name de stad Deventer, Boek 6 (1619-1640) Hilversum: Verloren
Rooij, P. de e.a. (2001) Verleden, heden en toekomst Link naar advies
Slechte, H.  (2010) Geschiedenis van Deventer Zutphen: Walburg Pers
Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer   NL-DvS, Groote (vroeger Heilige Geesten-) en Voorster gasthuis te Deventer: ID 0767  
Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer   NL-DvS, Boedeinventarissen: ID 722  
Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer   Jordenshofje: ID 0914  
Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer   Cameraars: ID 0698  
Streng J. (2000) Overijselse Historische Bijdragen, 115: Een onbetaalde rekening voor Gesina ter Borch  
Vermeulen, B en Mittendorff, E. (2007) Lamme van Dieseplein & Stromarkt - Bureaustudie Geert Groote Hof Deventer  
Vos, A. (2007) Burgers, broeders en bazen: het maatschappelijk middenveld van 's Hertogenbosch in de zeventiende en achttiende eeuw Hilversum: Verloren
Wheelock, Arthur K. (2004) Gerard ter Borch Washington, D.C. ; New York : National Gallery of Art American Federation of Arts
Witsen Geysbeek, P.G. (1828) Schoonheden en merkwaardige tafereelen uit de Nederlandsche Geschiedenis, Volume 6 Amsterdam: G. Portielje