De pagina is nog in de opbouwfase..

Woord Toelichting
Generaliteit Centraal bestuur van een land
Gezworen gemeente In 1591 ontstaat een vertegenwoordiging vanuit de bevolking van vier mensen uit elke straat en/of wijk.Zij kiest een soort van college van burgemeester en wethouders (indertijd heten de wethouders schepenen en uit hun midden worden om de twee maanden twee burgemeesters gekozen). De gezworen gemeente vergadert minstens vijfmaal per jaar over zaken als stedelijke goederen, uitgifte van renten en veranderingen in het stadsrecht.
Kostkopers Burgers die (voor een deel) hun bezittingen aan een gasthuis overdragen in ruil voor een verzorgde oude dag
Magistraat Stadsregering
Neorenaissance Neorenaissance is een 19e-eeuwse, internationaal verspreide bouwstijl waarin wordt teruggegrepen op motieven uit de renaissancebouwkunst. Daartoe behoren onder andere de trapgevels, speklagen, horizontale lijnen die de gevel in 'vlakken' verdelen, blokken en kruiskozijnen.
Ra(e)den Houden toezicht op de schepenen.
Regenten Bestuurders van de Nederlandse steden in de 17e eeuw en de 18e eeuw. De macht is daar in handen van regentenfamilies, die vaak elkaar de bal toespelen. De Nederlandse steden worden reeds sinds de late middeleeuwen bestuurd door de rijkere koopmansfamilies, die langzamerhand een gesloten klasse gaan vormen.
Schepenen Rechters en bestuurders van een zelfstandige stad
Vorsten Heersend edelman, bijvoorbeeld een koning of keizer