IMG 20180330 140824407In de eregalerij van het Rijksmuseum is ver boven alle prachtige schilderijen de naam van Gerard ter Borch te zien. Maar voordat de galerij is te betreden wordt in een van de gebrandschilderde ramen Apelles vereerd. In het grafschrift van Ter Borch is een verwijzing naar Apelles opgenomen. Al lang niet meer met deze tekst bezig geweest. Dus tot vandaag.

Tot Munster bij al de grooten
10. Om sijn warckens groote lof.
Eedelman int Spanse hof
Van den graef van Penarande
— Was kooninck van Spaniens gesande
Om met ons te maecken peijs —
15. Was geheel al sijnen eijs
Int jaer van 47. Gebooren
Anno 17; weer verlooren
T' leeven, raaer de naem sal gaen
Alst met Apellis heeft gedaen.