Drie mannen in een legerkamp TB 1634 35 CustomRondom schilderijen en tekeningen kom je heel verschillende betekenissen tegen. Bij de voorbereiding van een stadswandeling in Zwolle kom ik van deze tekening met twee redelijk uiteenlopende duidingen.

In het Zwols Historisch Tijdschrift (26e jaargang 2009 nummer 2) staat bij de tekening:
Deze schets van soldaten en (wellicht ?) een hannekemaaier in het ruim van een veerschip is waarschijnlijk van de hand van de Zwollenaar Gerard ter Borch de Jonge (ca. 1634). (Rijksprentenkabinet).

Maar in het boek over de tekeningen van de familie Ter Borch geschreven door Kettering staat vertaald 'Drie mannen in een legerkamp'.

Welk verhaal heb jij bij deze tekening ?