Ter Borch signeert zijn schilderijen vaak met GTB. De website synoniemen.net, die overigens zeer handig is bij het schrijven van teksten, geeft als alternatief het woord ondertekening. Toch is het niet 'zuiver' deze woorden in dit kader door elkaar te halen.

De signering maakt duidelijk wie het schilderij vervaardigt. Niet dat daarmee absolute zekerheid bestaat over de schilder van het kunstwerk. Een schilderij, waarbij de hoge militair uit het Staatse leger Hendrick de Sandra afscheid neemt van zijn vrouw en kinderen, is gesigneerd met de letters GTB. Later blijkt een leerling van Ter Borch het te hebben gemaakt.

De ondertekening is de tekening of de schets die op de grondlaag van een schilderij wordt aangebracht vooraleer men met het schilderen van het werk begint. Voor meer informatie verwijs ik graag naar een pagina van Wikipedia.