Westfaelischer Friede in Muenster Gerard Terborch 1648 CustomZoals een fotojournalist in de huidige tijd belangrijke gebeurtenissen en personen met de camera vastlegt, zo legt Ter Borch de Vrede van Münster en stadsbestuurders van Deventer op een schilderij vast. Ter Borch (1617-1681) woont gedurende 27 jaar in Deventer. Tijdens die periode maakt hij van veel Deventer regenten schilderijen. Deze regenten bepalen via hun functies in het bestuur van de stad, de armeninstellingen en de burgerwacht de gang van zaken in Deventer. Met zijn schilderijen geeft Ter Borch daarom een deel van de geschiedenis van Deventer weer.

De vaderlijke vermaning CustomNadere toelichting:

  1. Ter Borch heeft grote faam bereikt met de duiding van satijnen jurken. Maar ook de weergave van een tafelkleed. Het is zo nauwkeurig uitgewerkt dat je het gevoel hebt dat je het als het ware kan aanraken.
  2. Bij bijvoorbeeld De vaderlijke vermaning is er al jaren discussie over wat TB nu eigenlijk heeft willen vertellen met het schilderij. Daar zijn minstens drie verhalen bij te vertellen…. Heeft TB het vanuit één verhaal geschilderd of is het juist bedoeling dat mensen zelf nadenken over er nu bedoeld wordt? Dit geldt ook bij het schilderij de Brief.
  3. Verder zeggen de schilderijen van TB ook iets over die periode. Bij de Magistraat lijkt er qua houding en de kleding sprake van eenheid van bestuur, terwijl er in die tijd forse verschillen zijn tussen staats- en prinsgezinden. Zo is de Vrede van Munster een weergave van een geweldig belangrijke gebeurtenis voor het ontstaan van de Nederlanden.
  4. Van de schilderijen van TB (Magistraat maar ook de portretten) is bekend dat hij veel regenten schildert. De families die onderling de lucratieve baantjes verdelen. In de huidige tijd lijkt er een verminderde interesse in de democratie (als je het afmeet aan dat mensen hun stem uitbrengen). Voor mij is er een realisatie dat we waardering moeten hebben dat we nu onze stem kunnen laten horen.