Lang bestond er een wereldlijke en kerkelijke machtstructuur. Aan het hoofd van wereldlijke structuur stond de keizer. Bij de kerk was dit de paus. Beiden werden rechtstreeks door de God aangewezen, alleen het was wel de vraag wie nu dichter bij God stond en dus wie de meeste macht had. Het dichtst bij God stonden de Heiligen. Om die reden werden relikwieën van Heiligen vereerd. Deventer bezat veel relikwieën, waarmee ook direct het belang van de stad kan worden onderkend.

Joomla templates by a4joomla