In 1122 speelde een conflict tussen bisschop Godebald en keizer Hendrik V, zeer waarschijnlijk over een handelsroute via de Rijn. In de stad Utrecht werd het conflict geslecht, waarbij de soldaten van de bisschop op de vlucht sloegen en de bisschop gevangen werd gezet. Deventer heeft –naast Utrecht en Muiden, in dit conflict de keizer gesteund. Als dank daarvoor zijn in een oorkonde stadsrechten vastgelegd .(1123) Voor Deventer betekende dit ondermeer vrijstelling van betaling van doop- en begraafgelden en zogenaamde kotpenningen aan het kapittel ( voor het gebruik van gronden van de kerk) .Deze vrijstelling was een belangrijk moment on het streven naar stedelijke autonomie. In de jaren na 1123 brokkelde met de toename van het stedelijke recht en de opkomst van het stadsbestuur het gezag van de bisschop gestaag af.

Joomla templates by a4joomla