Afdrukken
Hits: 1064

Uit cursusmateriaal van vriendin:

"Ook de kerk heeft haar problemen, eerst het Grote Schisma (1378-1414) de periode met een paus in Rome en een in Avignon. Dan met ketterijen, zoals van John Wyclif (1320-1384) in Engeland en van Johannes Hus (1369-1415) in Bohemen, die eigenlijk al de reformatie aankondigen. Maar er zijn voor de kerk ook positieve dingen zoals de Moderne Devotie, een beweging die onder leiding van Geert Grote uit Deventer het vervallen kloosterleven probeert te herstellen (1374)."

Veel termen in een korte tekst, maar waar gaat het hier nu eigenlijk over ?

Grote Schisma: een splitsing of afscheuring van een organisatie in twee verschillende kampen. Er waren dus twee pausen en Europa, maar ook landen, waren verdeeld in de steun aan een paus.

John Wyclif: een Engelse kerkhervormer. Als professor in de theologie aan de universiteit van Oxford wilde hij de wijsbegeerte terugbrengen tot de Bijbel en de kerkvaders. Op de aflaathandel had hij, net als later Maarten Luther, scherpe kritiek. Hij wees de doctrine af, die stelt dat bij de viering van de eucharistie brood en wijn veranderen in het lichaam van Christus. Deze opvattingen riepen een felle reactie op van de kerkelijke leiders. Postuum werd zijn lichaam toch nog opgedolven en verbrand.

Luthers
Luthers
Johannes Hus: was een Boheemse hoogleraar die geldt als een voorloper van de Hervorming. De kritiek die Hus gedurende de periode 1400-1410 consistent leverde, was diepgaand beïnvloed door de Engelsman John Wyclif (1330-1384).
Op Lutherse kerken staat doorgaans een zwaan, die verwijst naar de theoloog Johannes Hus (Hus betekende in zijn landstaal: gans). In Praag werd hij in 1415 wegens vermeende ketterijen op de brandstapel gebracht. Hij zou toen uitgeroepen hebben: "Jullie verbranden een gans, maar er zal een zwaan uit zijn as herrijzen". Deze uitspraak zou een eeuw later (1517) in verband worden gebracht met Maarten Luther en zo werd de zwaan het herkenningsteken van de Lutherse kerk.

Geert Grote: Uit Deventer. We verwijzen hiervoor graag naar een artikel over Moderne devotie.