Zutphen-stadsmuurVeel spreekwoorden hebben een historische betekenis. Zo ook een steentje bijdragen.

Van iedere burger werd ten tijde van de bouw van de stadsmuren verwacht dat zij stenen aanbood.

Maar er zijn meer bekende spreekwoorden met haar oorsprong in de Middeleeuwen (of net erna):

- Een stem in 't Kapittel hebben
Onder een kapittel verstaat men in deze uitdr. eene vergadering van kanunniken of van kloosterlingen. In den eigenlijken zin wil dus deze uitdr. zeggen: in die vergadering mede mogen stemmen; bij overdracht mogen mede spreken.

- De kogel is door de kerk
De oorsprong van 'de kogel is door de kerk' heeft waarschijnlijk te maken met oorlogsvoering in vroegere tijden. Het was in de vroegmoderne tijd een gebruik om tijdens oorlogen kerkgebouwen intact te houden, uit respect voor het christelijk geloof. Wanneer zelfs deze regel door een oorlogvoerende partij werd geschonden, werd dit beschouwd als het meest respectloze dat er in een oorlog kon gebeuren.

Joomla templates by a4joomla