Afdrukken
Hits: 2453

Gildehotel 2Wat was het hotel vroeger ?

A. School voor katholieken
B. Ziekenhuis
C. Opvang van daklozen

Dit was de vraag aan mijn collega’s tijdens een stadswandeling in Deventer. Op basis van de informatie van het Gildehotel ontstond verwarring over het antwoord; zowel antwoord A als B leek goed te zijn.
GildehotelOp de locatie van het huidige gebouw van het Gildehotel was vroeger o.a. een bewaar- en naaischool. Het schoolgebouw is echter voorafgaand aan het huidige gebouw gesloopt (de leerlingen werden ondergebracht in een school aan de Broederstraat). In 1897 werd het huidige gebouw voltooid en in gebruik genomen als ziekenhuis. Het juiste antwoord is derhalve B.  

 

Over het ziekenhuis en de school heb ik de onderstaande informatie gevonden:

Bouw nieuwe ziekenhuis (= huidige gebouw):

In 1896 werd het gebouwencomplex van het gesticht grotendeels afgebroken, In plaats daarvan werd een nieuw ziekenhuis gebouwd (het huidige Nieuwstraat 41), dat in 1897 was voltooid.

Afstoten school: <1936. Waarschijnlijk 1925.

Het College van Regenten was verantwoording verschuldigd aan het kerkbestuur van de Lebuïnusparochie. Voor de dagelijkse leiding van het ziekenhuis werd in 1936 een geneesheer-directeur benoemd. Op dat moment had het gesticht de naai-, bewaar- en breischool al afgestoten. In september 1925 werd dit onderwijs overgenomen door de St. Bernardusscholen te Deventer.

Bron Historie Hotel Gilde (aanwezig in het hotel)

Door de zusters van de Congregatie van Liefde werd in 1856 een bewaar- en naaischool opgezet. In 1896 startte de nieuwbouw aan de Nieuwstraat. Het voormalige kerkje en woonhuis werd afgebroken om plaats te maken voor een nieuw ziekenhuis.

De Deventer ziekenhuizen: St. Geertuiden-St. Jozef van C.M. Hogestijn

Weliswaar kon het gesticht nu langs de Nieuwstraat zijn vleugels uitslaan tot de Tibbensteeg, naar de andere zijde werd het beperkt door de aanwezigheid van bewaarschool. De lagere scholen waren in 1885 nabij de Broederenkerk gebouwd en op dat terrein wilde het kerkbestuur ook de overige scholen van de zusters huisvesten. Aan de Broederenstraat was nog ruimte, maar de eigenwijze H.H. te Riele wilde zijn haar aldaar niet verkopen. Na lange en vervelende onderhandelingen slaagde de kerk er in 1894 ten slotte in, de woning te verwerven. In combinatie met andere eigendommen hadden de kerkmeesters toen voldoende ruimte om de zusterscholen naar de Broederenstraat te verplaatsen. Wel bleven de bewaarscholen nog tot 1925 onder het St. Jozef Gesticht ressorteren.