OosterlingenhuisHet woord factorij is afgeleid van het woord factoor, dat zaakgelastigde of tussenpersoon betekent. Een factorij is een kleine nederzetting, van waaruit handel werd bedreven met het moederland (in dit geval het gebied van de Hanze).

Bergen-Bryggen (2)Het woord 'Hanze' betekent ook: ‘het recht om als handelaar op vreemd grondgebied handelsactiviteiten uit te oefenen’ (meer over de Betekenis van Hanze) . In de 12de eeuw werd dit recht verleend door de stedelijke koopmansgilden, die op dergelijke wijze internationale contacten legden. Er werden in steden als Novgorod, Schonen, Bergen en Brugge kantoren opgericht. Een gezamenlijke belangenbehartiging zorgde o.a. voor het verwerven van privileges (verlaging douanetarieven, eigen rechtbanken) en vorstelijke brieven voor bijzondere bescherming van producten in vervoer (Vermeersch, 1999: 39- 52). Vlaamse havensteden als Brugge (zie foto links) en Antwerpen functioneerden dus als het ware als doorgeefluik tussen de noordelijke handelsgemeenschap en zuidelijker gelegen Europese gebieden.

15 Historische werken spreken elkaar soms tegen over welke steden lid waren van de Hanze. Steden die naar de Hanzedagen kwamen, waren niet noodzakelijk lid. Volgens Vermeersch zou men kunnen stellen dat als Hanzegenoten die steden kunnen beschouwd worden waarvan de handelaars privileges genoten in het buitenland, en meer bepaald in de vier grote factorijen (de handels- en distributiekantoren te Brugge, Londen, Bergen (zie foto rechts) en Novgorod) (Vermeersch, 1999: 42).

Joomla templates by a4joomla