opgraving stadhuis 6Archeologisch onderzoek Burseplein

Inleiding
Aan het Grote Kerkhof en op het Burseplein zal in de toekomst het nieuwe Stadhuis van Deventer worden gebouwd. Voorafgaand aan de nieuwbouw vindt archeologisch onderzoek plaats. Het eerste deel van het definitief onderzoek wordt uitgevoerd voor de sloop van de schouwburg en richt zich op het huidige Burseplein. Het tweede deel van het onderzoek zal na de sloop plaats vinden en richt zich vooral op archeologische resten onder de bebouwing.

Jagers-Verzamelaars
De oudste resten op de locatie dateren uit het late Mesolithicum (± 5000 voor Chr.). Ongeveer 4 m onder het huidige maaiveld zijn haardplaatsen teruggevonden waarin jagers verzamelaars hun vlees en vis hebben gekookt of gerookt. Rondom de vuren hebben zij vermoedelijk enkele dagen of weken gekampeerd. Tijdens hun verblijf maakten zij nieuw gereedschap van vuursteen en repareerden het oude. Ook gooiden zij beschadigde voorwerpen van vuursteen weg. In en rond het kamp lag een soort waaier van weggegooide voorwerpen en productieafval. Deze is na het vertrek van de jagersverzamelaars door een pakket zand overstoven. Bij het onderzoek is de kampplaats in kleine vakjes gedeeld. Al het zand uit deze vakjes is gezeefd om de verspreiding van de vuursteen in beeld te krijgen. Ambachtslieden uit de vroege middeleeuwen In de vroege middeleeuwen stonden op het nu onderzocht deel van het terrein geen huizen. Wel waren er allerlei werkplaatsen. Hier maakte men onder andere kammen uit been. Ook zijn de resten van een smeedoven uit de 10de eeuw gevonden. In deze oven werd ruwe ijzer verhit om er voorwerpen van te maken. In de omgeving van de oven zijn allerlei ijzeren voorwerpen gevonden zoals messen en verschillende sleutels. Het ambacht van slotenmaker is een specialistisch beroep en nog niet eerder in Deventer aangetoond. Verreweg de meeste kuilen bevatten huishoudelijk afval zoals potten en pannen van keramiek en botafval. Op basis van dit botmateriaal kan veel worden gezegd over het voedselpatroon. Naast rund, varken en schaap aten de mensen ook wild (o.a. haas) en vooral ook veel vis. Beerputten, waterputten en afvalkuilen Ook in de late middeleeuwen en nieuwe tijd was het gebied dun bebouwd. Er stonden bijgebouwen van baksteen maar verder waren de erven grotendeels leeg. Op de erven lagen beerkuilen en beerputten waarin menselijke uitwerpselen werden weggegooid. Samen met deze uitwerpselen kwamen grote hoeveelheden aardewerk en glas in de bodem. De beerputten en kuilen bevatten hier opvallend grote hoeveelheden glas en mooi aardewerk. De inhoud van al deze putten wordt gezeefd. Hierbij worden naast voedselresten vooral ook allerlei kleine metalen voorwerpen zoals spelden, kledingsluitingen en ringen gevonden.

Vervolg
In de komende maanden zal de rest van het plein worden onderzocht. Na de sloop van de schouwburg komt ook dit terrein aan de beurt.

Joomla templates by a4joomla