opgraving walstraat 6Aanleiding

Het Boreelcomplex aan de Houtmarkt wordt via een doorbraak in de Walstraat verbonden met de binnenstad. Op deze plaats wordt straks een voet- en fietspad met winkels aangelegd. Na de sloop in februari 2005 werd de buitenste stadsmuur gevonden. In augustus 2007 kwam de binnenste stadsmuur met toren tevoorschijn.

De torens en muren

Na 1150 raakte het Bergkwartier bewoond. In 1206 was de Bergkerk klaar. De aanleg van de eerste stadsmuur moet tussen 1250 en 1325 hebben plaatsgevonden. Deze verdedigde het nieuwe gebied. De tweede stadsmuur met grotere torens volgde tussen 1350 en 1400. Voorafgaand aan het onderzoek werden diverse kaarten van de stad bestudeerd. Daarbij bleek dat de kans erg groot was dat op deze plaats zowel de binnenste als buitenste stadsmuur moest liggen. Historisch bleek dat de muren het zwaar te verduren hebben gekregen. Tijdens de aanval van Graaf Rennenberg in 1578 was de buitenste stadsmuur al deels kapot geschoten. Hier stonden ter verdediging de kanonnen van de stad. Prins Maurits viel in 1591 Deventer aan en schoot grote delen van de muren in puin. Daarna is de binnenste muur niet meer opgebouwd. De Vesting Deventer werd aangelegd en de muren waren eigenlijk nutteloos. Bewoners van de Walstraat bouwden daarom tegen de stadsmuren hun huizen en gingen in de overgebleven torens wonen. Het pand Walstraat 121 heeft bijvoorbeeld als achtermuur de binnenste stadsmuur met een schietgat.

Wat is er gevonden?

Na de sloop van de gebouwen in de doorgang werden de funderingen direct onderzocht. De muren en toren bleken redelijk gaaf bewaard. Van de binnenste stadsmuur is zowel de toren, de traptoren, de vloer en een stuk van de stadsmuur over. De toren bleek op een kunstmatige verhoging van zand te staan. Ongeveer 1,5 m opgaand muurwerk is bewaard gebleven. De halfronde toren heeft een diameter van 6,5 m met een muurdikte van 1,2 m. Bijzonder is dat deze niet van het voor de late 13 d' eeuw gebruikelijk baksteen is gemaakt, maar van hergebruikt tufsteen. Naast de toren is een kleine hoekige toren gebouwd, mogelijk een traptoren. Aan deze traptoren zit de baksteen stadsmuur vast. De binnenste stadsmuur is ondiep gefundeerd. Onder de muur lag een zandlichaam dat afliep in de eerste stadsgracht. Ongeveer 8 m voor de binnenste muur lag de buitenste stadsmuur. Deze stak meer dan 4 m diep en had onderin een breedte van meer dan 3,5 m. Het gebied tussen de muren werd in de 15 de eeuw opgevuld met grond.

Behoud en reconstructie

Het voornemen is om beide muren en torens in de nieuwe doorgang op een publieksvriendelijke wijze zichtbaar te maken. Planning is om dit in 2008-2009 te realiseren.

Joomla templates by a4joomla