Het belangrijkste gebeuren van de stad Deventer waren de 5 grote jaarmarkten die werden gehouden op de Brink, het marktplein van het oude Deventer, waar ook heden nog 2 maal per week een markt plaatsvindt en ook jaarlijks de kermis in de eerste week van juni. De vroegere jaarmarkt was een soort jaarbeurs die 2 à 3 weken duurde en verbonden was met een kerkelijke gedenk- of feestdag:
  • Midvastenweek– 3 weken voor Pasen
  • St. Johannes- of St. Jan de Dopermarkt – 24 juni
  • St. Jacobsmarkt – 25 juli
  • St. Egidiusmarkt – 1 september
  • St. Maartenmarkt – 12 november
 
De huidige Goede Vrijdagmarkt doet thans nog aan de jaarmarkten denken. Op de jaarmarkten kon men diverse talen horen spreken, tal van bijzondere producten ruiken en diverse vreemde figuren zoals kwakzalvers, landlopers, bedelaars, jongleurs en kunstenmakers tegenkomen. Allerlei producten werden op de Deventer jaarmarkten verhandeld:
Lakens uit Brugge en Leiden, hout (de Deventer Houtmarkt) in Amsterdam en de Houtmarkt in Deventer herinneren hier nog aan) en vis dat in die tijd het meest gegeten volksvoedsel was.
Joomla templates by a4joomla