Antonius (Custom)Heilige Antonius van Egypte (251-356) staat in het Westen vanaf de Middeleeuwen vaak afgebeeld met een varken aan zijn voeten; de duivel aan zijn voeten is een symbool van de overwining op de verzoekingen van het Kwaad. Zijn bijnaam Antonius met het varken ontstond in de Middeleeuwen. De Antonieten, leden van de naar hem vernoemde verpleegorde, mochten hun varkens vrij laten rondlopen als vergoeding voor de verpleging die zij verstrekten. Op 17 januari werden deze varkens geslacht en het vlees verdeeld onder de armen. Dit fenomeen komen we onder andere in Doesburg tegen.

De heilige Antonius van Egypte moet niet verward worden met de H. Antonius van Padua.

Doesburg048De aanleiding om dit artikel te schrijven is de informatie, die ik aantrof over het gasthuishofje in Doesburg. Het Gasthuishofje maakt deel uit van het Hospitaal of Gasthuis waartoe ook de Gasthuiskerk behoort. Het hofje wrdt omringd door proveniersoningen.Een proveniers- of kostkoperswoning is oorspronkelijk een onderkomen waar kooplieden en bedevaartgangers konden overnachten.Het huidige voorkomen met de witte gevels ontstondwaarschijnlijk na een ingrijpende verbouwing omstreeks 1800.In het Gasthuis of Hospitaal waren twee altaren aanwezig. Hier werd de mis opgedragen tot de kerk gereed was. De woningen gaan mogelijk terug tot de16e eeuw (zie de gevelsteen met het jaartal 1578).Het Gasthuis mocht zelf bier brouwen, een belangrijk privilege. Ook mocht men er varkens houden.De beesten liepen echter wel los in de stad en werd
en vermoedelijk door de burgers gevoerd. Het vleesvan de geslachte varkens werd in deslachtmaand verdeeld onder de armen. Dat waren de zogenaamde Antoniusvarkens
Joomla templates by a4joomla