"Op het Dikke Tinne Festival van 11 september 2010 werd door de huidige gemeenteraad een magistraatsvergadering van 1546 nagespeeld. Centraal stond het verdwijnen van een belangrijke akte, wat daadwerkelijk in die bijeenkomst van ruim 460 jaar geleden plaatsvond. Het ging om de giftbrief van Het Veen door hertogin Eleonora. Van de verduistering is enkele jaren later proces verbaal opgemaakt."

Streekarchivaris Hattem


EleonoraLeuk om dit te lezen, maar roept wat vragen op....
Bij een gevelsteen in Hattem hangt het een bordje dat Eleonora een schenkbrief overhandigt aan de burgers van Hattem. Gaat het hier om dezelfde brief die hier aan de orde is ? Dan valt me op dat een jaartal van omstreeks 1400 wordt genoemd. De Eleonora van Engeland, die in onze streek een belangrijke rol speelde overleed in 1355. Is dit een onnauwkeurigheid of gaat het om een andere Eleonora ? (wellicht de dochter van...).
Prikkelt allemaal wel de nieuwsgierigheid !

Joomla templates by a4joomla