Hanze -

Als Rotterdam en Amsterdam nog in het moeras aan het modderen zijn, ontstaan er in Oost-Nederland al rijke handelssteden. Kampen bijvoorbeeld staat in de late middeleeuwen via de IJssel in verbinding met open zee en kan met slimme schepen handel drijven tot in Rusland en Finland. Dolores vaart mee met een 'kogge', een handelsschip uit die tijd, en vindt in het archief één van de eerste handelsovereenkomsten met Denemarken. ***Alle 50 Canon afleveringen: http://bit.ly/canonvanNL *** Meer informatie over dit onderwerp: In de lange periode van de twaalfde tot de zestiende eeuw waren Zutphen, Deventer, Tiel, Kampen, Zwolle en nog meer steden, vooral in het oosten van het land, belangrijke en welvarende centra van handel. Deze steden waren namelijk lid van het Hanzeverbond. Een Hanze (of: Hanza) was oorspronkelijk een samenwerkingsverband tussen kooplieden, in verschillende steden, die dezelfde producten verhandelden. Door samen te werken konden zij de kosten drukken, veiliger (samen!) reizen, op grotere schaal inkopen of verkopen en zich samen wapenen tegen grillen en willekeur van landsheren. Vanaf 1356 werd de Hanze een verbond van steden, dus niet alleen meer van de handelaren in die steden. Dat werd besloten op de eerste vergadering in Lübeck, een stad in het huidige Duitsland, in 1356. De Duitse Hanze, die wij in Nederland gewoon 'De Hanze' noemen, werd een machtig netwerk van handelssteden: het netwerk van samenwerkende steden strekte zich uit over Duitsland, Nederland, België, de Baltische Staten, Noorwegen en Polen. Daarbinnen probeerde het stedenverbond zoveel mogelijk de handelsbelemmering te slechten. Het Hanzenetwerk dreef ook handel met partners buiten dit gebied, bijvoorbeeld met Londen en zelfs met Spaanse steden. Er werd druk gehandeld in producten als zout, granen, vis, hout, wijn, bier, dierenhuiden en laken. Het vervoer ging grotendeels over zee en over rivieren, met zogeheten koggeschepen van 15 tot 30 meter lang. De steden groeiden en bloeiden, wierpen stadsmuren op en raakten verfraaid met koopmanshuizen, opslagplaatsen en tal van andere gebouwen. De erfenis van de Hanze is nog duidelijk te zien in de genoemde steden, maar ook in kleinere Hanzestadjes zoals bijvoorbeeld Hasselt of Doesburg. Voor niet-Hanzesteden als Amsterdam was de handel op de Oostzee, de zogenaamde moeder-negotie, van groot belang. Daar lag de basis van de economische bloei. Het betekende wel dat deze stapelplaats moest concurreren met de steden aan de IJssel. Toen de Hanze vervolgens instortte tijdens de zestiende eeuw, werd de Oostzeehandel vooral vanuit steden die buiten het Hanzeverbond stonden geregeld. Antwerpen was tot 1585 echt het centrum van de handel en daarna nam Amsterdam deze positie over. Kort daarna werd de Nederlandse handel steeds meer op de wereldzeeën georiënteerd en gebaseerd op de verovering en exploitatie van koloniën. Door de verschuiving van de economische relaties in Europa hadden de IJsselsteden hun prominente positie verloren. _______________________________________ Beschrijving "Het Klokhuis maakt Geschiedenis": Spannende avonturen uit lang vervlogen tijden! Het Klokhuis duikt met maar liefst 50 afleveringen de Nederlandse geschiedenis in! Elke aflevering zie je persoonlijke geschiedenissen en spannende avonturen uit lang vervlogen tijden voorbijkomen. Maar natuurlijk kom je ook boeiende weetjes, geheimen, raadsels en ontroerende verhalen te weten! Onze geschiedenis zit er namelijk bomvol mee. "Het Klokhuis maakt Geschiedenis" neemt je mee naar de belangrijkste gebeurtenissen, personen, voorwerpen en plekken uit onze geschiedenis. ----------------------------------------------------------------- __________________________ Wat is de canon van Nederland? De canon van Nederland is een overzicht van belangrijke gebeurtenissen, personen, teksten, kunstwerken en voorwerpen uit de geschiedenis van Nederland. Samen vertellen ze hoe Nederland zich in de loop van de eeuwen heeft ontwikkeld. Docenten gebruiken de canon voor hun lesprogramma’s. Canon van Nederland voor leerlingen van 8 tot 14 jaar De canon van Nederland bestaat uit 50 onderwerpen (vensters) uit de Nederlandse cultuur en geschiedenis. De canon is ontworpen voor leerlingen van 8 tot 14 jaar in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het is een hulpmiddel voor docenten om onderwerpen voor hun geschiedenislessen te kiezen. Ook is de canon een houvast bij de vaststelling van de examenprogramma's. ------------------------------------------- Bedankt voor het kijken, wij hopen dat je er wat van hebt opgestoken. Instructies ondertiteling: http://youtu.be/Dwzj5o818E0 ©NTR ©NPO Gebruiksvoorwaarden: Deze video mag niet gekopieerd worden. Alle rechten voorbehouden aan de rechthebbenden.

Vorige afbeelding
Vernieuwen
Sluit venster
Volgende afbeelding
Joomla templates by a4joomla